Pokladnicny ucet

Príjem z pokladnice novitus lupo je mimoriadne dôležitým dokumentom a tiež pre používateľov pre manažérov. Medzi základné patrí povinnosť vydávať takéto záznamy o predaji, ostatné by mali vždy s nimi odstraňovať príjem.

Bohužiaľ, väčšina z nás na účtoch nevenuje veľkú pozornosť, čo pri moci príkladov, ktoré majú zlé následky. Ako dlho by sme mali tlačiť také daňové registre, v ktorých priestoroch pre nás môžu byť užitočné?

Pre podnikateľov je návrh relatívne jednoduchý. Mali by uchovávať kópie potvrdení po dobu 5 rokov - v prípade daňovej kontroly. Prečo však taký dokument pre klienta?Tento malý kúsok papiera v príkladoch moci môže mať obrovský význam. Ak poznáme platnosť dokladu o pokladni a vieme, v ktorom je potrebné vytvoriť príslušný doklad, môžeme veľa získať. Funguje to predovšetkým vo všetkých súčasných prípadoch, keď sa musíme sťažovať na zakúpený tovar alebo mu dať a získať späť svoje peniaze. V takom prípade nás predajca požiada, aby sme predložili potvrdenie potvrdzujúce požadovanú transakciu. Aké dátumy si musíme pamätať, keď má potvrdenie pomôcť pri vybavovaní sťažností? Ak nakupujeme potravinové výrobky, môžeme do 3 dní nahlásiť problémy s nimi spojené. Tieto príjmy by sme si mali ponechať veľmi dlho, čo sú doklady o nákupe oblečenia, obuvi, nábytku alebo elektroniky. Tu nám zákon poskytuje až 24 mesiacov na odhalenie výhod podávania sťažností. Ak teda nedostaneme potvrdenie, naša sťažnosť nebude prijatá. Čím reálnejší je počet reklamovaného tovaru, tým väčšia je strata spojená s neexistenciou dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Nezabúdajme na príjmy, ktoré nám musí predajca pri nákupe poskytnúť. Poďme viac o umiestnení takýchto dokumentov podobným spôsobom. Môžeme vyrobiť obálky, v ktorých zbierame príjmy v chronologickej sezóne, na poslednom mieste môžeme nechať špeciálny box. Je dôležité, aby sa dokument potvrdzujúci naše zmluvy uchovával, pokiaľ sa stane základom pre podanie sťažnosti.