Nudzove osvetlenie na schodiskach

Systémy núdzového osvetlenia majú v tomto odvetví veľmi dôležitú funkciu. Vo výrobných halách, kde zamestnanci obsluhujú stroje s prístupnými pohyblivými časťami, môžu byť pri náhlom nedostatku osvetlenia trvalo zmrzačení a dokonca môžu byť vystavení riziku ich výskytu. V období, keď dôjde k strate napájania, zariadenia prestanú fungovať, ale motory zrýchlené na vysokú rýchlosť sa budú správať len niekoľko sekúnd po výpadku energie.

Napríklad v moderných strojoch, kde boli zavedené systémy, ktoré automaticky zastavia prevádzku pohyblivých častí po odpojení, ich zastavenie takmer úplne nie je rýchle. Aby sa zabránilo takýmto udalostiam, mali by sa používať systémy núdzového osvetlenia. Sú rozdelené do nových typov, ale úlohou každej z nich je udržiavať osvetlenie miestností jednu hodinu po výpadku napájania. Vďaka tomu môžu zamestnanci bezpečne zastaviť stroje av prípade sprievodného požiaru - je ľahké opustiť budovu.

Najobľúbenejší systém núdzového osvetlenia vhodný nielen v sektore, ale aj v obytných priestoroch sú špeciálne osvetlenie. Svietidlo núdzového osvetlenia má zabudovanú malú batériu, ktorá ukladá elektrinu počas normálnej prevádzky zariadenia. V prípade náhleho výpadku napájania prepne špeciálny elektronický systém napájanie svietidla na základe rýchlosti batérie. Kontrolka zostane svietiť, kým sa nevybije batéria. Systém svietidla má niektoré vlastnosti, ako napríklad použitie malých batérií, ktoré vydržia iba niekoľko desiatok a niekedy iba niekoľko desiatok minút osvetlenia.

Levasan MaxxLevasan Maxx - Komplexná podpora pre poškodené kĺby!

Ďalším spôsobom, ktorý sa dá v tomto odvetví použiť, je poskytnúť ďalšiu miestnosť, kde sú nainštalované veľké batérie a kontrolné zlúčeniny. Môžete tiež použiť generátor, aby nielen núdzové osvetlenie bolo schopné vykonať veľa hodín, ale činnosť sa môže venovať aj iným zariadeniam, ako sú počítače alebo niektoré stroje.